Gemi İnşa Çelik Levha

steel for shipbuilding

Ürün markası: Gnee
Kuruluş Zamanı: 2008
Satılan Ülkeler: 60+
Çelik Standardı: ABS, LR, DNV, BV, GL, CCS, KR, NK, RINA, ASTM A131, EN10225
Yuvarlanma Boyutu: 3-200mm*1220-4200mm*5000-18000mm
Custom Size: Available

Ücretsiz fiyat teklifi almak

Why Choose Gnee steel for shipbuilding?

Güvenilir bir gemi sacı üreticisi bulmak istiyorsanız Gnee en iyi seçiminiz olacaktır. Sınıflandırma topluluğu, CE, ISO ve SGS tarafından onaylanmış, offshore çelik levha üreticisinde 15 yıllık deneyim. Ve en yüksek güvenlik ve kalite standartlarını garanti ediyoruz. Tanınmış sınıflandırma kuruluşlarının tüm gereksinimlerini karşılıyoruz.

Gnee Sertifikaları Görüntüleme

SERTİFİKA

1220+Küresel Vaka Gösterisi

Ayrıca sondaj plakası çeliklerimiz Almanya, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Arjantin gibi 60'tan fazla ülkeye başarıyla ihraç edilmiştir. Birçok düzenli müşteri şirketimizi ve fabrikamızı ziyarete geliyor ve birden fazla sipariş veriyor.

Ortak Şirket Ekranı

ORTAK ŞİRKET EKRANI

What‘s the feature of Gnee Ship Steel Plate?

SATILIK GEMİ İNŞA-ÇELİK LEVHA

Hammadde seçimi: Gnee, gemi yapımı çelik levhaların üretimi için yüksek kaliteli hammaddeleri dikkatle seçmektedir. Bu malzemeler, uluslararası ve ulusal standartların gerektirdiği kimyasal bileşime, mekanik özelliklere ve diğer spesifikasyonlara uyduklarından emin olmak için titizlikle test edilir ve denetlenir.

Üretim süreci: Gnee, gemi yapımı çelik levha üretmek için ileri üretim sürecini benimser. Bu, istenen mekanik özelliklerin elde edilmesi ve levha boyunca homojenliğin sağlanması için ısıtma, haddeleme ve soğutma işlemlerinin hassas kontrolünü içerir. Gemi inşa plakasının kalitesini izlemek ve korumak için üretimin her aşamasında sıkı kalite kontrol önlemleri uygulanmaktadır.

Testing and certification: Gnee conducts comprehensive testing and quality inspection of shipbuilding steel plates. This includes testing of mechanical properties such as tensile strength, yield strength and impact resistance, as well as dimensional inspection and non-destructive testing. Shipbuilding plates are certified by recognized classification societies such as ABS, DNV, LR, BV, ensuring compliance with international and national standards.

Documentation and Traceability: Gnee maintains detailed documentation and traceability records of each batch of shipbuilding steel plates. This includes material certificates, inspection reports and manufacturing records, enabling customers to verify the quality and compliance of the shipbuilding plate.

Continuous Improvement: Gnee is committed to continuous improvement of its manufacturing processes and quality management system. The company regularly reviews and updates its production procedures, equipment and quality control measures to improve the quality of shipbuilding steel plates and meet the changing requirements of international and national standards.

Gerilme direnci: Gnee shipbuilding steel plate has high tensile strength, which can withstand greater tensile force without breaking or deforming. This makes the ship have better tensile performance when impacted by external forces, ensuring the structural safety of the hull.

Verim gücü (verim gücü): Gnee gemi inşa çelik levhasının akma mukavemeti de yüksektir, yani belirli bir gerilime maruz kaldığında plastik deformasyon üretmez. Bu, geminin çalışma sırasında yüksek burulma ve akım basınçlarına dayanmasını sağlayarak yapısal stabiliteyi ve bütünlüğü korur.

Darbe Dayanıklılığı: Gnee gemi inşa çelik levhası iyi darbe dayanıklılığına sahiptir, yani hasar gördüğünde ve darbe aldığında kırılmaz. Hasar verici bir çarpışma veya diğer beklenmeyen darbe durumunda geminin güvenliği açısından kritik öneme sahiptir ve yapısal hasarın boyutunu azaltır.

Korozyon Direnci: Gnee gemi inşa çelik levhaları, nem korozyonuna ve oksidasyona dayanabilen, iyi korozyon direncine sahip malzemelerden yapılmıştır. Bu, geminin ömrünü uzatır ve bakım maliyetlerini azaltır.

Material selection: We choose materials with good corrosion resistance, such as stainless steel with high corrosion resistance, weathering steel, aluminum alloy, etc. These materials have a low oxidation rate and excellent element content, which can effectively resist oxidation, corrosion and other chemical reactions.

Coating Coating: Gnee performs coating coating treatment for coatings used in shipbuilding, such as spraying or thermal bonding, etc. These coatings can form a protective film that effectively isolates the contact between the coating medium and the coating, reducing the possibility of corrosion.

Uniform thickness: The shipbuilding steel plate manufactured by Gnee has a thickness distribution, and precise control measures are taken during the manufacturing process to ensure that the thickness of the steel plate surface is uniform. This helps improve corrosion resistance and reduces the possibility of corrosion concentrations.

Resistance to marine chloride ions: Chloride ions in the marine environment are the main source of corrosion for shipbuilding steel plates. Gnee’s shipbuilding steel plate adopts the anti-chloride ion summary material and treatment process, which effectively reduces the corrosion degree of the steel plate after contact with seawater.

Anti-corrosion performance test: Gnee conducts corrosion resistance tests on shipbuilding steel plates, such as salt spray test, corrosion test, etc. These tests can simulate the corrosion situation in real marine environment, evaluate the corrosion resistance of the steel plate and ensure that it meets the relevant standards and regulations.

Cold Work Hardening: Gnee shipbuilding steel plate has high hardening during cold working, that is, its hardness and strength will gradually increase during the process of being processed. This is conducive to improving the deformation resistance, fatigue resistance and compression resistance of the steel plate, making it more suitable for bearing the load of the hull structure.

Processing Stability: Steel plates for shipbuilding have good stability during cold working, and are not prone to problems such as internal adhesion or cracking. This makes the manufacturing process more reliable, reducing scrap rates and the possibility of machining errors.

Cold Bending Properties: Gnee shipbuilding steel plates can be cold bent without breaking or cracking. This cold formability allows the steel plate to conform to the curved shape of the ship’s structure, providing better appearance and design flexibility.

Kaynaklanabilirlik: Gnee shipbuilding steel plate has good weldability and can be welded during cold working. This makes the manufacture of steel plates more convenient and enables the assembly and connection of complex structures.

Kaynaklanabilirlik: Gnee shipbuilding steel plate has good weldability and can be effectively joined with other metal materials. This means that during the welding process, the steel plate and the welding material can be well fused and form a firm weld, ensuring the strength and tightness of the welded joint.

Low tendency of welding hot cracking: Gnee shipbuilding steel plate has low tendency of hot cracking during welding. Hot cracking refers to the generation of cracks caused by thermal stress in the material during the welding process. The low thermal cracking tendency of Gnee shipbuilding steel plate can reduce defects and damages during welding, and improve the quality and reliability of welded joints.

High toughness: Gnee shipbuilding steel plate has high toughness, that is, it can resist the expansion of cracks during the welding process. This means that welded joints are less prone to cold cracks and hot cracks, thereby enhancing the durability and safety of welded joints.

Good welding deformation control: Gnee shipbuilding steel plate can control the amount of deformation in the welding process through appropriate welding process and parameters. This helps to keep the shape and dimension of the welded structure stable, reducing distortion and stress concentrations in the welded joint.

Gnee çelik levha gemisi, aşağıdaki faktörlerden yararlanabilecek kaliteyi sağlarken fiyatı nispeten düşüktür:

Production scale efficiency: Gnee steel plate shipbuilding is mass-produced on a large scale, which can reduce the production cost per unit product. Through mass production, fixed costs can be spread out and production efficiency can be increased, thereby reducing the production cost per ship.

Efficient production process: Gnee adopts advanced production process and equipment to make the production process more efficient. For example, using advanced CNC cutting technology, welding process and quality control system can reduce the scrap rate, reduce labor and material waste, and thus save costs.

Optimizing supply chain management: Gnee has established a solid supply chain management system and supplier network, and has established stable cooperative relationships with reliable raw material suppliers and parts suppliers. By optimizing the supply chain, obtaining more competitive raw material prices and more timely delivery, thereby reducing manufacturing costs.

Lean production concept: Gnee pays attention to lean production, and realizes cost reduction by eliminating waste and improving production efficiency. For example, measures such as reducing unnecessary inventory, improving line layout, implementing standardization and continuous improvement can increase production efficiency and save costs.

Innovative technology and engineering design: Gnee is committed to adopting innovative technology and engineering design to improve the performance and efficiency of ships. By using new materials, optimizing structural design, and improving ship energy utilization, the operating costs of ships can be reduced, and the price of ships can be reduced first.

What is the Application of Gnee Gemi İnşa Çelik Levha?

Gemi İnşası için

Used to build all kinds of ships, including cargo ships, oil tankers, passenger ships and other marine ships, to provide structural support for ships. As the hull, cabin partition, deck and ship equipment support, water tank and fuel tank, rescue cabin and ship internal structure, etc. for building ships. Constructed from high-strength, low-alloy (HSLA) steel or carbon steel, it provides structural support, strength and stability, is waterproof and fireproof, and can withstand harsh marine environments.

Consult For your Shipbuilding project
GEMİ İNŞAATI İÇİN
AÇIK DENİZ PLATFORMU İÇİN

For Offshore Platforms

Usually used in fields such as oil field development, wind power generation and marine scientific research. Gnee shipbuilding steel plates can be used to construct the structural frame and skeleton of offshore platforms, such as platform pillars, beams, decks and enclosure structures. These steel plates have the characteristics of high strength, corrosion resistance and resistance to marine environment to ensure the stability and long-term operation of the platform.

For Marine Pipelines

Used to transport oil and gas, water and other fluids. Gnee shipbuilding steel plates can be used to manufacture pipe sections, connecting parts and brackets of marine pipelines, etc. These steel plates are corrosion resistant, high pressure resistant and wear resistant to meet the challenges of the marine environment.

Consult For your Marine pipelines project
DENİZ BORU HATLARI
ASKER GEMİSİ

For The Construction Of Naval Ships

Can be used to construct hull structures, protective armor, internal structures such as compartments, decks and floors for naval ships, submarines and other warships; electronic equipment supports such as bracing frames, cable trays and equipment mounting platforms; and watertight compartments, etc. It has high strength and good toughness to withstand the impact and pressure during navigation; it is fire-resistant, explosion-resistant, fireproof, waterproof, and damping, ensuring that warships have superior combat effectiveness and survivability in complex marine environments.

Gnee Hangi Hizmetleri Sağlıyor?

Gnee, gemi yapımı çelik levhalar için aşağıdaki ölçüm hizmetlerini sağlayabilir:

1. Boyutsal ölçüm: Çelik levhanın nitelikli olduğundan ve tasarım gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için uzunluk, genişlik ve kalınlık gibi boyutsal parametreleri ölçüm aletleriyle ölçün.
2. Yüzey ölçümü: Çelik levhanın kalitesinin ve yüzey durumunun gereksinimleri karşıladığından emin olmaya yardımcı olmak için çelik levha yüzeyinin düzlüğü, düzgünsüzlüğü ve yüzey pürüzlülüğü gibi parametreleri ölçün.
3. Kalınlık ölçümü: Tasarım gereksinimlerini karşıladığından emin olmak amacıyla çelik levhanın kalınlığını doğru bir şekilde ölçmek için bir kalınlık ölçüm cihazı kullanın.
4. Malzeme ölçümü: Çelik levhanın kalite ve performansının gereklilikleri karşıladığından emin olmak amacıyla çelik levhanın kimyasal bileşimini ve mekanik özelliklerini ölçmek için malzeme analiz cihazlarını kullanın.
5. Eğilme ve Deformasyon Ölçümleri: Gemi inşası sırasında çelik levhalar bükülme ve deformasyona uğrayabilir. Çelik levhanın bükülme ve deformasyon derecesi, izin verilen aralıkta olduğundan emin olmak için bükme ölçüm cihazları ve yer değiştirme sensörleri gibi araçlar kullanılarak ölçülür ve izlenir.

Ölçüm hizmeti sor

Gnee, denizcilik projeniz için çelik levhaların boyutunu ve şeklini özel proje ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir. Çelik levhanın özel tasarımı profesyonel bir mühendis ve tasarım ekibi tarafından gerçekleştirilir. Projenin gereksinimlerine ve kısıtlamalarına bağlı olarak, çelik levha tasarımını açık deniz mühendisliğinizin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde optimize etmek için deneyim ve teknik bilgiyle birlikte hesaplama ve simülasyon araçlarını kullanacaklar.

● Yapısal tasarımın yük hesaplamasına ve mukavemet gereksinimlerine göre, gemi inşa çelik levhalarının kalınlığını, genişliğini ve uzunluğunu ayarlayın
● Çelik levhanın şekli deniz ortamının özelliklerine göre tasarlanabilmektedir. Örneğin dalgaların yapıya etkisini azaltmak için çelik levhanın şekli küresel veya düz olabilir.
● Kurulum ve bakım kolaylığı göz önünde bulundurulursa, sık bakım gerektiren alanlar için tasarımda kolay erişim ve kullanım için açıklıklar ve geçişler de ekleyebiliriz.

Özelleştirilmiş Hizmetlere Sorun

Gnee gemi inşa çelik levhasının satın alınması aşağıdaki derin işleme hizmetlerini sağlayabilir. Farklı gemi mühendisliği gereksinimlerini karşılamak için müşterilerin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirebiliriz.

Kesim hizmeti: Gemi inşa çelik levhaları müşterilerin ihtiyaçlarına göre istenilen şekil ve ebatta kesilebilmektedir. Örneğin alevle kesme, plazmayla kesme, lazerle kesme vb. çelik levhaları gerekli plakalara, bloklara, özel şekilli parçalara vb. kesebilir.
Bükme ve şekillendirme: Gemi inşa çelik levhaları, istenilen şekli elde edecek şekilde, gerilim uygulaması ve uygun işlemlerle bükülerek şekillendirilir.
Kaynak hizmetleri: Gemi inşa çelik levhaları, manuel ark kaynağı, gaz korumalı kaynak, lazer kaynağı vb. dahil olmak üzere çeşitli kaynak hizmetlerine tabi tutulabilir.
Deliklerin tornalanması ve işlenmesi: Gemi yapımı çelik levhalardaki deliklerin işleme ekipmanı kullanılarak tornalanması ve işlenmesi. Bu işlemler, özel montaj gereksinimlerini karşılamak için pürüzsüz yüzeyler, hassas delikler ve dişler üretir.
Yüzey işleme: Çelik levhanın korozyon direncini ve estetiğini arttırmak amacıyla yüzey işlemi yapılabilir. Buna koruyucu bir katman eklemek ve korozyon direnci sağlamak için püskürtme, sıcak daldırmalı galvanizleme, elektrokaplama vb. yöntemler dahildir.

Derin İşleme Hizmetlerine Sorun

Gnee gemi inşa çelik levhası, üçüncü taraf test kuruluşları aracılığıyla aşağıdaki test hizmetlerini sağlayabilir. Bu üçüncü taraf test hizmetleri, gemi yapımı çelik levhaların ilgili standartlara ve düzenlemelere uygun olduğuna dair bağımsız, objektif doğrulama sağlayabilir.

Malzeme kimyasal bileşim analizi: Kimyasal bileşim analizi yoluyla, gemi inşa çelik levhasının bileşiminin standart gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını belirleyin.
Mekanik performans testi: Mekanik performans testi, gemi inşa çeliği levhasının mukavemeti, tokluğu ve sünekliği gibi mekanik özelliklerinin belirtilen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını belirlemek için kullanılan çekme testi, darbe testi, bükme testi vb.'yi içerir.
Metalografik test: Metalografik test yoluyla, kalitelerini ve performanslarını değerlendirmek için gemi yapımı çelik levhaların yapısını, tane boyutunu, metalik olmayan kalıntıları vb. kontrol edin.
Korozyon performans testi: Korozyon performans testi yoluyla, tuz püskürtme korozyon direnci, kimyasal korozyon direnci vb. dahil olmak üzere gemi yapımı çelik levhaların korozyon direncini değerlendirin.
Sertlik testi: Sertlik testi, gemi inşa çelik levhasının sertliğini ölçmek için kullanılır ve sertlik değerine göre mukavemeti ve aşınma direnci değerlendirilebilir.
Ultrasonik kusur tespiti: Ultrasonik kusur tespiti, gemi inşa çelik levhalarının çatlaklar, gözenekler, kalıntılar vb. gibi iç kusurlarını tespit etmek için kullanılır.

Derin İşleme Hizmetlerine Sorun
Bize Ulaşın
Yüklemek için bir dosyayı bu alana tıklayın veya sürükleyin.

Size en iyi çevrimiçi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Kabul ederek, çerez politikamıza uygun olarak çerezlerin kullanımını kabul etmiş olursunuz.

Açılır pencereyi kapat
Gizlilik Ayarları kaydedildi!
Gizlilik ayarları

Herhangi bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, bu site çoğunlukla çerezler biçiminde olmak üzere tarayıcınızda bilgi saklayabilir veya alabilir. Kişisel Çerez Hizmetlerinizi buradan kontrol edin.

Tüm Hizmetleri Reddet
Kaydetmek
Tüm Hizmetleri kabul et
Gizlilik ayarlarını aç
Fiyat
E-posta
Naber